Welkom bij 2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Webshop

Snelheidsdrempel kopen

Wilt u een snelheidsdrempel kopen? We weten allemaal uit ervaring dat hard rijden binnen de bebouwde kom levensgevaarlijke situaties kan veroorzaken. Daarom worden er, om de snelheid terug te dringen, snelheidsdrempels ingezet. Deze zogenaamde snelheidsremmers kunnen snelheidsdrempels zijn, maar ook verkeersplateaus, chicanes en wegversmallingen.

Binnen een bebouwde kom zin we regelmatig verkeersdrempels en verkeersplateaus die ervoor moeten zorgen dat de snelheid binnen de aanvaardbare norm blijft. Een snelheidsdrempel kopen is dus in de praktijk een uitstekende maatregel om uw doel te bereiken: het verlagen van de lokale snelheid.

Klik hier om alle Snelheidsdrempels te bekijken

Richtlijnen

Er zijn voor een gemeente richtlijnen waaraan men zich moet houden bij aanleggen van snelheidsremmers. Een verkeersdrempel moet zo zijn dat het een gewenste verkeerssnelheid afdwingt. Hij moet zijn aangepast aan het snelheidsbeeld dat er ter plekke heerst. De snelheid waarmee een bestuurder een verkeersdrempel passeert, zou idealiter maximaal 20 tot 25 kilometer per uur moeten zijn. Aan deze snelheid zal ongeveer 85% van alle rijders zich houden tijdens het passeren van een drempel. Wordt er met een grotere snelheid over een drempel gereden dan wordt de situatie onveilig. Een drempel moet zo worden aangelegd dat hij past in een bepaalde situatie. Er zijn drempels die aangelegd worden waarbij de maximale passeersnelheid 60 kilometer per uur bedraagt. Drempels moeten zo worden aangelegd dat ze geen trilling overlast bezorgen. Ook moeten ze vormvast zijn en een bepaalde stroefheid hebben. Dus houdt u dit bij een snelheidsdrempel kopen in uw achterhoofd. Of laat u adviseren door onze specialisten. Neem contact op.

Trillingen

We gaan ervan uit dat drempels of verkeersplateaus tussen de tien en twintig meter van een bouwwerk gelegd moeten worden. De afstand van de drempels wordt bepaald door de ondergrond om hinderlijke verkeerstrillingen bij het passeren van zware voertuigen te voorkomen. Wanneer een gemeente snelheidsmaatregelen gaat nemen, zullen de uitvoerders rekening moeten houden met de gevolgen van de trillingen die daardoor ontstaan. De overlast door trilling zal optreden wanneer zwaar verkeer de verkeersdrempel passeert. De bouwwerken die binnen een afstand van dertig meter staan van een verkeersplateau lopen kans dat er bij het passeren van zwaar verkeer overlast door trillingen optreedt. Vaak wordt de norm van trilling schade niet overschreden, maar wel de norm van trillinghinder. Laat u daarom goed adviseren door onze specialisten bij het kopen van een snelheidsdrempel.

Zorgvuldigheid bij het gebruik van een snelheidsdrempel

Gemeenten zullen de overlast van de optredende trillingen bij het aanleggen van een verkeersplateau zoveel mogelijk voor de omwonenden willen beperken. Om schade aan de omliggende gebouwen te voorkomen moeten de trillingssterkten binnen het aanvaardbare niveau blijven, waarbij ook het aspect hinder niet mag worden overschreden. Let u daarop bij het kopen van een verkeersdrempel. Dat voorkomt veel gedoe en mogelijk juridisch geharrewar. Wanneer trillingen te sterk worden, kan ook de gebruikte apparatuur binnen gebouwen worden ontregeld. Daarom zullen gemeenten nauwkeurig omgaan bij het aanleggen van verkeersdrempels en verkeersplateaus. De snelheidsremmers moeten aan de gestelde eisen voldoen. Wanneer er een bewoner zegt dat hij schade aan zijn woning heeft door de trillingen die optreden wanneer er zwaar verkeer de drempel passeert, zal hij dat moeten bewijzen voordat hij een klacht kan indienen. De bewoner kan een trilling onderzoek laten uitvoeren. Het trilling rapport zal uitvoerig aangeven of de trilling snelheid en trilling sterkte binnen de grenswaarden is gebleven of niet. Wanneer de schade ontstaat door de trillingen, kan er een schadeclaim worden ingediend bij de gemeente.

Het aanleggen

Wanneer u een snelheidsdrempel koopt en er een verkeersremmer of verkeersplateau mee aanlegt, dan zal het verkeer tijdelijk moeten worden omgeleid. Omdat het verkeer moet worden omgeleid hebt u wegbewaking nodig. Daarbij zijn wij van 2TB u graag van dienst. 2TB heeft ook ruime ervaring in de verhuur en plaatsing van omleidingen en wegafzettingen op niet-autosnelwegen. Wanneer alles goed is afgezet, kunt u de werkzaamheden veilig laten uitvoeren. Neem daarom voor het kopen van een snelheidsdrempel snel contact op met 2TB.

2TB EDE

2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 332 Bank: IBAN: NL87 ABNA 0540 5421 64 K.v.K.: 50882147 BTW-nr: NL81.4057.603.B02
2TB Verkeerstechniek BV

2TB Verkeerstechniek B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 333 Bank: IBAN: NL05 ABNA 047 6204 607 K.v.K.: 09148487 BTW-nr: NL81.4057.603.B01

2TB is gecertificeerd volgens de norm:
ISO 9001:2015 & VCA* 2017/6.0

Onze medewerkers zijn in het bezit van een certificaat: Vakman TVM