Welkom bij 2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Webshop

Snelheidsremmers

  • Verkeersdrempel 210x400x50 mm eindstuk geel

     
    Bekijken
  • Verkeersdrempel 210x400x50 mm tussenstuk geel

     
    Bekijken

Permanente wegbekakening en Snelheidsremmers

We weten allemaal uit ervaring dat hard rijden binnen de bebouwde kom levensgevaarlijke situaties kan veroorzaken. Daarom worden er, om de snelheid terug te dringen, snelheidsremmers gebruikt. Snelheidsremmers kunnen verkeersdrempels zijn, maar ook verkeersplateaus, chicanes en wegversmallingen. Binnen een bebouwde kom zie je regelmatig verkeersdrempels en verkeersplateaus die ervoor moeten zorgen dat de snelheid binnen de aanvaardbare norm blijft.

Richtlijnen

Er zijn voor een gemeenterichtlijnen waaraan men zich moet houden bij aanleggen van snelheidsremmers. Een verkeersdrempel moet zo zijn dat het een gewenste verkeerssnelheid afdwingt. Hij moet zijn aangepast aan het snelheidsbeeld dat er daar heerst. De snelheid waar een bestuurder een verkeersdrempel passeert, moet niet meer zijn dan 20 tot 25 kilometer per uur. Aan deze snelheid zal ongeveer 85% van alle rijders zich houden tijdens het passeren van een drempel. Wordt er met een grotere snelheid over een drempel gereden dat wordt de situatie onveilig. Een drempel moet zo worden aangelegd dat hij past in een bepaalde situatie. Er zijn drempels die aangelegd worden waarbij de maximale passeersnelheid 60 kilometer per uur bedraagt. Drempels moeten zo worden aangelegd dat ze geen trilling overlast bezorgen. Ook moeten ze vormvast zijn en stroefheid hebben.

Trillingen

We gaan ervan uit dat drempels of verkeersplateaus tussen de 10 en 20 meter van een bouwwerk gelegd moeten worden. De afstand van de drempels wordt bepaald door de ondergrond om hinderlijke verkeerstrillingen bij het passeren van zware voertuigen te voorkomen. Wanneer een gemeente snelheid maatregelen gaat nemen, zal rekening moeten worden gehouden met de trilling gevolgen. De trilling overlast zal optreden wanneer zwaar verkeer de verkeersdrempel passeert. De bouwwerken die binnen een afstand van 30 meter staan tot een verkeersplateau lopen potentieel kans dat er bij het passeren van zwaar verkeer trilling overlast optreedt. Vaak wordt de norm van trilling schade niet overschreden, maar wel de norm van trillinghinder.

Zorgvuldigheid bij het gebruik van snelheidsremmers

Gemeenten zullen de trilling overlast bij het aanleggen van een verkeersplateau zoveel mogelijk voor de omwonenden willen beperken. Om schade aan de omliggende gebouwen te beperken moeten de trilling sterkten binnen het aanvaardbare niveau blijven, waarbij ook het aspect hinder niet mag worden overschreden. Wanneer trillingen te sterk zouden worden, kan ook de gebruikte apparatuur binnen gebouwen worden ontregeld. Daarom zullen gemeenten nauwkeurig omgaan bij het aanleggen van verkeersdrempels en verkeersplateaus. De snelheidsremmers moeten aan de gestelde eisen voldoen. Wanneer er een bewoner zegt dat hij schade aan zijn woning heeft door de trillingen die optreden wanneer er zwaar verkeer de drempel passeert, zal hij dat moeten bewijzen voordat hij een klacht kan indienen. De bewoner kan een trilling onderzoek laten uitvoeren. Het trilling rapport zal uitvoerig aangeven of de trilling snelheid en trilling sterkte binnen de grenswaarden is gebleven of niet. Wanneer de schade ontstaat door de trillingen, kan er een schadeclaim worden ingediend bij de gemeente.

Het aanleggen

Wanneer er een verkeersdrempel of verkeersplateau wordt aangelegd dan zal het verkeer tijdelijk moeten worden omgeleid. Omdat het verkeer moet worden omgeleid heb je wegbewaking nodig. Daarbij kan het bedrijf 2TB helpen. 2TB heeft een ruime ervaring voor verhuur en plaatsing van omleidingen en wegafzettingen op niet-autosnelwegen. Wanneer alles goed is afgezet, kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Terug naar overzicht