Welkom bij 2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Webshop

Advies & ontwerp

Advies:
Wij adviseren bij het zoeken naar een passende oplossing betreffende de tijdelijke verkeersmaatregelen. Ons advies houdt in eerste instantie rekening met de werkwijze van de aannemer en CROW richtlijnen. De veiligheid van zowel de weggebruiker áls de wegwerker staat daarbij centraal. Op basis van uw wensen en ons advies kunnen wij ook voor u een passend verkeersplan opstellen.

Ontwerp/Verkeersplan:
Wij maken een ontwerp na overleg met u in de vorm van een tekening. Het uiteindelijke verkeersplan. De tekening bestaat uit een ondergrond van de huidige situatie én alle benodigdheden die de tijdelijke verkeersmaatregelen met zich meebrengen. Denk daarbij aan tekst- en verkeersborden, verkeerslichten, actiewagens, barrier, geleidebaken en geleidehekken. In dit verkeersplan zijn alle facetten van de verkeersmaatregelen en eventueel aanvullende wensen van de betrokken partijen verwerkt. Om tot een verkeersplan te komen, overleggen we met de klant over de aard van de werkzaamheden, en welke werkruimte nodig is. Op basis van deze informatie, wordt een eerste concepttekening gemaakt. Dit concept kan door de klant worden besproken met de wegbeheerder, en waar nodig besproken met diverse andere partijen (bijv. nooddiensten en openbaar vervoer). Zo is het verkeersplan een dynamisch bespreekdocument voor alle betrokken partijen. Na de nodige aanpassingen en de goedkeuring van de wegbeheerder, krijgt het ontwerp de status 'definitief'. Het verkeersplan is gereed voor uitvoering.

2TB EDE

2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 332 Bank: IBAN: NL87 ABNA 0540 5421 64 K.v.K.: 50882147 BTW-nr: NL81.4057.603.B02
2TB Verkeerstechniek BV

2TB Verkeerstechniek B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 333 Bank: IBAN: NL05 ABNA 047 6204 607 K.v.K.: 09148487 BTW-nr: NL81.4057.603.B01

2TB is gecertificeerd volgens de norm:
ISO 9001:2015 & VCA* 2017/6.0

Onze medewerkers zijn in het bezit van een certificaat: Vakman TVM