Welkom bij 2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Webshop

Disclaimer

2TB Verkeerstechniek BV.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Copyright:

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2TB Verkeerstechniek BV. Details zoals kleuren, lettertype positionering van pictogrammen worden uiteindelijk conform de geldende richtlijnen geproduceerd. Samengestelde en getoonde afbeeldingen zijn Graphics ter indicatie voor u als besteller.

Aansprakelijkheid:
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Toepasselijk recht:
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

2TB EDE

2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 332 Bank: IBAN: NL87 ABNA 0540 5421 64 K.v.K.: 50882147 BTW-nr: NL81.4057.603.B02
2TB Verkeerstechniek BV

2TB Verkeerstechniek B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 333 Bank: IBAN: NL05 ABNA 047 6204 607 K.v.K.: 09148487 BTW-nr: NL81.4057.603.B01

2TB is gecertificeerd volgens de norm:
ISO 9001:2015 & VCA* 2017/6.0

Onze medewerkers zijn in het bezit van een certificaat: Vakman TVM