Welkom bij 2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Webshop

Buis- & Flespalen en beugels

Artikelen > Buis

Verkeersbordpalen zijn onmisbaar als het gaat om verkeersveiligheid.


Tijdens het deelnemen aan het verkeer kan er van alles gebeuren. Je denkt veilig de weg over te kunnen steken, te voet of met een vervoersmiddel, maar ongeluk ligt altijd op de loer. Dit soort voorvallen zijn vrij onvoorspelbaar. Daarom worden er zo goed als overal signalen aangebracht die onze veiligheid moet waarborgen. Deze worden aangebracht in de vorm van verkeersbordpalen, wegbewijzering en waarschuwingsborden, zonder deze hulp en veiligheidsmiddelen zou het een grote chaos zijn in het verkeer. Door het plaatsen van verkeersborden probeert men een maximale controle te creëren op elk kruispunt en wegsituatie. Ze dragen berichten uit in vorm van signalen, over wat te doen en wat niet te doen. Bovendien bieden ze naadloze beweging bij tegenstrijdige stromen. Ze kunnen massieve stromingen onderbreken, door het verkeer vloeiend in een pulserende beweging te laten verlopen. Door het gebruik van het juiste ontwerp, schept men de perfecte verkeerssituatie.

2TB Verkeerstechniek voorkomt nare verkeerssituaties.


Kleven er nadelen aan verkeerssignalen? Dit hangt af hoe de situatie zich voordoet en of de signalen geschikt zijn voor de op dat moment voordoende verkeerssituatie. Een ongerechtvaardigd signaal kan bijvoorbeeld de efficiëntie en veiligheid van het verkeer beïnvloeden. Dit houdt in dat deze nadelen hiaten in het verkeer kunnen veroorzaken zoals:

᛫ Ongehoorzaamheid van bestuurders aan deze signalen.
᛫ Toenemende verkeerscongestie met als gevolg veel luchtvervuiling en brandstofverbruik.
᛫ Toename van sluiproutes van minder geschikte wegen om verkeersborden te vermijden.
᛫ Onnodige vertraging vanwege de toegewezen tijd aan verkeerslichten.

Hoewel veel mensen beseffen dat verkeersbordpalen het aantal ongelukken op onoverzichtelijke verkeerssituatie doet verminderen, realiseren weinig mensen zich dat signalen ook een aanzienlijke toename van kop- staart botsingen kunnen veroorzaken. Hierbij maken de verkeersdeskundigen van tevoren een afweging, door bereid te zijn om kop-staart botsingen accepteren creëert men een afname van de meer ernstige haakse ongelukken.

Voordelen van verkeersbordpalen en wegsignalering.


Verkeerssignalen zijn nog geen remedie voor alle verkeersproblemen. 2TB Verkeerstechniek in Ede heeft als primaire doel om de veiligste en meest efficiënte totale verkeersstroom te bewerkstelligen als ook in goede banen te leiden. Ons bedrijf is gespecialiseerd is in het plaatsen van verkeersbordpalen, verkeerstechniek, markeringsverf met toebehoren, wegbebakening en het ontwerpen van verkeersplannen. Het hierdoor kunnen creëren van goede verkeerscontrole signalen zorgen voor de volgende voordelen:

᛫ Goed geplaatste verkeersregels signalen zorgen voor een ordelijke verkeersbeweging.
᛫ Dragen bij aan het verminderen van frequente ongevallen van speciale aard.
᛫ Ze onderscheppen zwaar verkeer, zodat ander verkeer de kruising kan passeren.
᛫ Ze geven de verkeersdeelnemers de autoriteit om met vertrouwen te bewegen.
᛫ Ze regelen de snelheid van voertuigen op hoofd- en secundaire wegen.
᛫ Ze leiden het verkeer op verschillende routes om een verkeersinfarct te voorkomen.

Door het gebruik van verkeersborden voorkomt men ongelukken en irritaties. Een van de meest voorkomende en irritantste problemen waarmee de stedelijke burger in ons land mee wordt geconfronteerd zijn toch wel de verkeersopstoppingen en files. Het dagelijks heen en weer pendelen door het verkeer wordt steeds langer, wat aangeeft dat de infrastructuur van het vervoer niet in overeenstemming is met de groeiende ontwikkelingsactiviteiten in de steden. Als we de heersende situaties bekijken, bidden we allemaal om een wonder. Gelukkig heeft 2TB Verkeerstechniek de juiste oplossing over het toepassen van verkeersmaatregelen, zodat we onze steden leefbaarder en minder chaotisch kunnen maken.

Terug naar overzicht