Welkom bij 2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Webshop

Verkeersborden

Artikelen > Verkeersborden

Verkeersborden

Verkeersborden zijn één van de verschillende soorten verkeerstekens die gebruikt worden om het verkeer te regelen. De andere verkeerstekens zijn verkeerslichten en verkeerstekens op de weg zelf, ook wel markering genoemd. Verkeerstekens geven aan hoe verkeersdeelnemers zich moeten gedragen op de weg. Dit geldt voor alle verkeersdeelnemers, dus voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

Verkeersborden zijn er in verschillende soorten. Sommige geven een verbod aan, andere leggen juist verplichtingen op. Ook kunnen borden informatie geven. Een aantal borden gelden voor een specifieke categorie verkeersdeelnemers, er zijn er ook die gelden in het algemeen.

Hoe de borden er uit zien wordt internationaal vastgesteld. Het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens is voor het laatst bijgesteld in 1968. Naast het normale wegverkeer zijn er ook borden in andere vormen van verkeer en vervoer, zoals in de scheepvaart, op het spoor of op een luchthaven.

Soorten verkeersborden

In Nederland geldt het zogenaamde Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 1990. Voor Nederland zijn verschillende soorten verkeersborden vastgesteld in dit RVV:

• Snelheid
• Voorrang
• Geslotenverklaring
• Rijrichting
• Parkeren en stilstaan
• Overige geboden en verboden
• Verkeersregels
• Bebouwde kom
• Waarschuwing
• Bewegwijzering
• Informatie

Onder de borden kunnen onderborden geplaatst worden. Deze onderborden kunnen een nadere uitleg geven op het verkeersbord of een beperking van de werkingssfeer van het bord aangeven.

Verkeersborden op uw terrein

De veiligheid van verkeersdeelnemers en hun voertuigen is een belangrijke uitdaging. Voor een vlotte en harmonieuze verkeerssituatie op uw terrein heeft 2TB een uitgebreid assortiment verkeersborden en borden werkverkeer beschikbaar. Bijvoorbeeld borden en richtingspijlen die de oriëntatie, het parkeren en de toegankelijkheid van uw terrein makkelijker maken. U kunt hierbij denken aan de officiële RVV borden, vlakke borden, kunststofborden, tekstborden, klapborden en borden werkverkeer.

Naast verschillende borden behoren ook verschillende houders en bevestigingsmaterialen tot ons assortiment. Hiermee bevestigt u de borden aan lantaarnpalen of speciale verkeersbordpalen de zogenaamde flespalen. De borden kunnen worden voorzien van teksten. U kunt bij ons verkeersborden kopen of huren. Verkeersborden huren kan aantrekkelijk zijn bij tijdelijke wegwerkzaamheden.

Heeft u specifieke wensen als het gaat om verkeersborden, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies via https://www.2tb.nl/

Terug naar overzicht